Annen publisering

Rapportsøk

Betydningen av aktørers ulikhet ved realisering av kollektive goder. Forsøk på en spillteoretisk analyse av OPEC og oljemarkedet

T. Midtsundstad

1989

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Betydningen av aktørers ulikhet ved realisering av kollektive goder. Forsøk på en spillteoretisk analyse av OPEC og oljemarkedet