Annen publisering

Rapportsøk

Disability Hate Speech
Social, Cultural and Political Contexts

Mark Sherry, Terje Olsen, Janikke Solstad Vedeler, John Eriksen

2019

Les mer / Read more at Routledge

Forskningstema: Levekår og fattigdom

Forskere på Fafo: Terje Olsen

Disability Hate Speech