Skip to main content
Ekstern rapport
  • Bård Jordfald

Entreprenørskap: gjennomgang av teori og empiri til studier av norske kyst og bygdesamfunn

 

Jordfald, B. (1996). Entreprenørskap: gjennomgang av teori og empiri til studier av norske kyst og bygdesamfunn. Discussion paper / Norwegian School of Management, 1996/10.