Skip to main content

Et nestenuniverselt tilbud. Om gratis kjernetid i barnehagen

  • Bokkapitler  | 
  • 2018
  • 1. juli 2020
  • Kampen om barndommen. Gode barnehager – en investering for framtida    
  • Tove Heggen Larsen (red.)    
  • Oslo    
  • Res Publica

Bråten Beret. 2018. «Et nestenuniverselt tilbud. Om gratis kjernetid i barnehagen» i Larsen Tove Heggen (red.) Kampen om barndommen. Gode barnehager – en investering for framtida. Oslo. Res Publica.

Fafo-forskere