Skip to main content

Geografiske forskjeller i inntektsmobilitet i Norge

  • Ekstern rapport  | 
  • 2018
  • 13. februar 2020
  • Rapport 31-2018    
  • Oslo    
  • Samfunnsøkonomisk Analyse AS    
  • 978-82-8395-022-9

Norberg-Schulz, Marthe og Ståle Østhus (2018): Geografiske forskjeller i inntektsmobilitet i Norge. Rapporter nr. 31. Samfunnsøkonomisk analyse AS.