Annen publisering

Rapportsøk

Geografiske forskjeller i inntektsmobilitet i Norge

Norberg-Schulz, Marthe og Ståle Østhu

Rapport 31-2018 Samfunnsøkonomisk Analyse AS 2018

Les rapporten

R31-2018+Geografiske+forskjeller+i+inntektsmobilitet+i+Norge

Geografiske forskjeller i inntektsmobilitet i Norge