Skip to main content

Hatytringer. Resultater fra en studie av funksjonshemmedes erfaringer

  • Ekstern rapport  | 
  • 2016
  • 18. juni 2019

Olsen, T., Vedeler, J. S., Eriksen, J. & Elvegård, K. (2016). Hatytringer. Resultater fra en studie av funksjonshemmedes erfaringer. Rapport 6/16. Bodø: Nordlandsforskning.

Fafo-forskere