Annen publisering

Rapportsøk

Hurtigtutrydding av fattigdom
Kina skal utrydde fattigdommen på ett år. Koste hva det koste vil

Kristin Dalen & Mona Christophersen

2020

Kronikken på ytring.no

Forskningstema: Kina

Forskere på Fafo: Kristin Dalen

Hurtigtutrydding av fattigdom