Skip to main content
Ekstern rapport
  • Emil Cappelen Bjøru, Vegard Salte Flatval og Ragnar Nymoen

Hva gir riktigst bilde av næringslivets lønnsomhet – regnskapsstatistikk eller nasjonalregnskapet?

 

Bjøru, E. C., Flatval, V. S. & Nymoen, R. (2016) Hva gir riktigst bilde av næringslivets lønnsomhet – regnskapsstatistikk eller nasjonalregnskapet? Rapport nr. 4-2016 fra Senter for lønnsdannelse