Skip to main content

Hvem skal ut?

Kjennetegn ved de som er usikre på sin arbeidslivstilknytning

  • Ekstern rapport  | 
  • 2013
  • 19. desember 2017

Talberg, O. N. & Drange, I. (2013). "Hvem skal ut?" Kjennetegn ved de som er usikre på sin arbeidslivstilknytning. AFI Rapport 2013:3. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.