Skip to main content

Hvilke indikatorer for arbeidsmarkedet er viktigst for lønnsdannelsen?

  • Ekstern rapport  | 
  • 2016
  • 5. juni 2020

Bjøru, E. C & Nymoen, R. (2016) Hvilke indikatorer for arbeidsmarkedet er viktigst for lønnsdannelsen. Rapport nr. 6-2016 fra Senter for lønnsdannelse