Skip to main content

Pengepolitikk med sterkt koordinert lønnsdannelse

Ekstern rapport |  2017
5. juni 2020

Bjørnstad, R. m.fl. (2017) Pengepolitikk med sterkt koordinert lønnsdannelse. Rapport nr. 9-2017 fra Senter for lønnsdannelse