Skip to main content
Ekstern rapport
  • Roger Bjørnstad, Bjørn Gran, Fredrik Bakkemo Kostøl, Ragnar Nymoen

Pengepolitikk med sterkt koordinert lønnsdannelse

 

Bjørnstad, R. m.fl. (2017) Pengepolitikk med sterkt koordinert lønnsdannelse. Rapport nr. 9-2017 fra Senter for lønnsdannelse