Skip to main content
Ekstern rapport
  • Olsen, Terje, Patrick Kermit, Nina Dahl, Erik Søndenaa, Robert Envik

Rettssikkerhet - likeverd og likeverdig behandling

Mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser i møte med strafferettspleien

 

Olsen, T., Kermit, P., Dahl, N., Søndenaa, E. & Envik, R. (2018). Rettssikkerhet - likeverd og likeverdig behandling. Mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser i møte med strafferettspleien. Rapport 5/18. Bodø: Nordlandsforskning.

Fafo-forskere