Skip to main content
Inger Marie Hagen

Ansattes styrerepresentanter

Motstandere, samarbeidspartnere eller B-medlemmer?

  • Fafo-rapport 502
  • Fafo-rapport 502

I 1973 fikk ansatte i norske aksjeselskap rett til å velge representanter til selskapets styre. Reformen representerte et høydepunkt i utviklingen av det norske bedriftsdemokratiet. Ordningen har vært lite undersøkt: hvor mange er de, hvem er de, i hva slags selskap finner vi dem, hvilken innflytelse har de, hvilken rolle spiller fagforeningene? Hva mener de selv, og hva mener ledelsen? Bidrar ansatterepresentantene til godt styrearbeid, eller er styret en arena for konflikt mellom arbeid og kapital? Hvilken rolle spiller de ansattes representanter i arbeidet for god «Corporate Governance»?

I denne rapporten presenteres den første systematiske undersøkelsen om ansattes styrerepresentanter. Flere ulike datakilder er benyttet, blant annet en spørreundersøkelse blant ledere og ansatterepresentanter fra 250 av de største selskapene i Norge.

Prosjektet er finansiert av DnBNOR.

  • Publisert: 9. mars 2005
  • Ordrenr. 502
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere