Skip to main content
  • Line Eldring

Arbeidsmiljø i vegsektoren

En undersøkelse av hvordan helse, miljø og sikkerhet ivaretas innenfor Statens vegvesens driftsformer

  • Fafo-rapport 160
  • Fafo-rapport 160

Tre fjerdedeler av Statens Vegvesens omsetning går til kjøp av tjenester og varer i det private markedet, og nærmere en tredjedel av de sysselsatte i Vegvesenets drift er ikke ansatt i Vegvesenet, men tilknyttet ulike typer private virksomheter.

I denne rapporten presenteres resultatene fra en undersøkelse av hvordan arbeidsmiljøet ivaretas i forhold til ulike aktører i Vegvesenets egenregi- og entreprisedrift.

Rapporten tar opp følgende spørsmål:

  • Hvilke ordninger har Vegvesenet for å sikre helse, miljø og sikkerhet?
  • Hvilke krav stilles til entreprenører og underentreprenører, og kontrolleres det at kravene følges?
  • I hvilken grad er det mulig å sammenligne arbeidsmiljøforholdene for arbeidstakerne i de ulike driftsformene?
  • Favoriserer dagens anbudssystemer bedrifter som i liten grad satser på arbeidsmiljøet?
  • Publisert: 15. januar 1994
  • Ordrenr. 160

Fafo-forskere