Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Bok- og tidsskriftartikler

J. E. Lane og T. Nyen

Towards an Economic Organization Theory of the State

Statsvetenskapelig Tidskrift

Anette Brunovskis

Liverne – et folk forsvinner?

Nordisk Østforum

Geir Høgsnes og Jon Rogstad

Den nye migrasjonen til Tyskland

Søkelys på arbeidsmarkedet

Jon Rogstad

Overtid blant arbeidstakere i Norge

Tidsskrift for samfunnsforskning

Jon Rogstad

Nye beregninger av overtidsarbeidets hyppighet og omfang

Søkelys på arbeidsmarkedet

Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen

Den skjulte velferden

Jon Rogstad

Overtidsarbeid i nedgangstider

Søkelys på arbeidsmarkedet

Jon Rogstad

Flere får fleksitid

Søkelys på arbeidsmarkedet

Jon Rogstad

Den problematiske overtiden og tallenes magi

Søkelys på arbeidsmarkedet

Kjell A. Eliassen, Anna Hagen og Karl Kristian Mydske

Utdanning

Åsmund Arup Seip

Bokanmeldelse: Gro Hagemann "Skolefolk. Lærernes historie i Norge"

Tidsskrift for samfunnsforskning

Jon M. Hippe og Einar Øverbye

Familien stadig viktigere som økonomisk ressurs
<<  52 53 54 55 56 [5758 59  >>