Skip to main content

Erling Barth og Ragnhild Steen Jensen

Arbeidsvurdering og likelønn: Er det noen sammenheng?

Søkelys på arbeidsmarkedet |  2005
 
1

Barth, E. & Jensen, R. S. (2005). Arbeidsvurdering og likelønn: Er det noen sammenheng? (Debattinnlegg.) Søkelys på arbeidsmarkedet, 1/2005.