Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Arbeidsvurdering og likelønn: Er det noen sammenheng?

Erling Barth og Ragnhild Steen Jensen

Søkelys på arbeidsmarkedet 1 2005

Forskere på Fafo: Ragnhild Steen Jensen

Arbeidsvurdering og likelønn: Er det noen sammenheng?