Skip to main content

Jon Horgen Friberg og Arnfinn H. Midtbøen

Bortskjemte nordmenn og sultne innvandrere

Arbeidsgiverpreferanser og betydningen av etnisitet i norske arbeiderklasseyrker

 
Arbeiderklassen    Cappellen Damm Akademisk

Friberg, Jon Horgen og Arnfinn H. Midtbøen (2021). Bortskjemte nordmenn og sultne innvandrere. Arbeidsgiverpreferanser og betydningen av etnisitet i norske arbeiderklasseyrker. Kapittel 5 i Ljunggren, J. & Nordli-Hansen, M. (Red.)(2021) Arbeiderklassen. Cappellen Damm Akademisk

Fafo-forskere