Skip to main content

  • Geir Høgsnes og Jon Rogstad

Deling av arbeid - noen forsøk på bedriftsnivå

  • Søkelys på arbeidsmarkedet  | 
  • 1995
 
  • 12

Høgsnes, G. & Rogstad, J. (1995). Deling av arbeid - noen forsøk på bedriftsnivå. Søkelys på arbeidsmarkedet, 12, 3-11.

Fafo-forskere