Skip to main content

  • Beret Bråten

Den flerdimensjonale likestillingspolitikkens hvem, hva og hvorfor

 
  • Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge    
  • Beret Bråten og Cecilie Thun (red)    
  • Oslo    
  • Akademika

Bråten Beret. 2013. “Den flerdimensjonale likestillingspolitikkens hvem, hva og hvorfor” i Beret Bråten & Cecilie Thun (red.) Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge. Oslo. Akademika. 2013

Fafo-forskere