Skip to main content

Beret Bråten

Den flerdimensjonale likestillingspolitikkens hvem, hva og hvorfor

 
Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge    Beret Bråten og Cecilie Thun (red)    Oslo    Akademika

Bråten Beret. 2013. “Den flerdimensjonale likestillingspolitikkens hvem, hva og hvorfor” i Beret Bråten & Cecilie Thun (red.) Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge. Oslo. Akademika. 2013

Fafo-forskere