Skip to main content

  • Anna Hagen og Sveinung Skule

Den norske modellen og utviklingen av kunnskapssamfunnet

 

Hagen, A. & Skule, S. (2007). Den norske modellen og utviklingen av kunnskapssamfunnet. I J. E. Dølvik, T. Fløtten, G. Hernes & J. M. Hippe (red.), Hamskifte. Den norske modellen i endring. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Fafo-forskere