Skip to main content

Jon Rogstad

Den problematiske overtiden og tallenes magi

Søkelys på arbeidsmarkedet |  1992
 
9

Rogstad, J. (1992). Den problematiske overtiden og tallenes magi. Søkelys på arbeidsmarkedet, 9, 175-181.

Fafo-forskere