Skip to main content

  • Jon Rogstad

Den problematiske overtiden og tallenes magi

  • Søkelys på arbeidsmarkedet  | 
  • 1992
 
  • 9

Rogstad, J. (1992). Den problematiske overtiden og tallenes magi. Søkelys på arbeidsmarkedet, 9, 175-181.

Fafo-forskere