Skip to main content

  • Jon Rogstad

Det eksotiske som fordel

  • Søkelys på arbeidsmarkedet  | 
  • 2002
 
  • 19

Rogstad, J. (2002). Det eksotiske som fordel. Søkelys på arbeidsmarkedet, 19, 3-10.

Fafo-forskere