Skip to main content

  • Djuve, AB, Anniken Hagelund og H.Kavli

Dialogbasert sykefraværsoppfølging blant innvandrede arbeidstakere

  • Søkelys på arbeidslivet  | 
  • 2015
 
  • 1/2015
Djuve, A.B, A. Hagelund og H. Kavli (2015): Dialogbasert sykefraværsoppfølging blant innvandrede arbeidstakere. Søkelys på Arbeidslivet 1/2015.