Skip to main content

  • Jon Rogstad

Diskriminering – hva er det og hvordan avdekke det?

  • Søkelys på arbeidsmarkedet  | 
  • 1999
 
  • 16

Rogstad, J. (1999). Diskriminering – hva er det og hvordan avdekke det? Søkelys på arbeidsmarkedet, 16, 125-132.

Fafo-forskere