Skip to main content

Jon Rogstad

Diskriminering – kan en hvit man fra middelklassen forstå det?

 

Rogstad, J. (2010).  Diskriminering – kan en hvit man fra middelklassen forstå det? I D. Album, M. N. Hansen & K. Widerberg (red.), Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning. Oslo: Universitetsforlaget.

Fafo-forskere