Skip to main content

  • Jon Rogstad

Diskriminering og ulikhet – forklaring og metode

  • Sosiologisk tidsskrift  | 
  • 2002
 
  • 10
Rogstad, J. (2002). Diskriminering og ulikhet – forklaring og metode. Sosiologisk tidsskrift, 10, 3-26.

Fafo-forskere