Skip to main content

  • Jon Rogstad

Diskriminering som erfaring

  • Søkelys på arbeidsmarkedet  | 
  • 2004
 
  • 21

Rogstad, J. (2004). Diskriminering som erfaring. Søkelys på arbeidsmarkedet, 21, 265- 275.

Fafo-forskere