Skip to main content

Beret Bråten

Døden et kirkelig anliggende

 
Alt som lever må dø. Døden som tverrfaglig forskningsfelt.    Thoresen Lisbeth & Birgitta Haga Gripsrud (red.)    Oslo    Scandinavian Academic Press

Bråten Beret. 2019. “Døden et kirkelig anliggende” i Thoresen Lisbeth & Birgitta Haga Gripsrud (red.) Alt som lever må dø. Døden som tverrfaglig forskningsfelt. Oslo: Scandinavian Academic Press

Fafo-forskere