Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Does Peace Always Produce Development?

Jimena Leiva Roesch and Mona Christophersen

2017

Read the article

Forskningstema: Fred og stabilitet

Forskere på Fafo: Mona Christophersen

Does Peace Always Produce Development?