Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Eierskap i familiebedrifter – kvinners rolle

Ragnhild Steen Jensen

Magma 2007

Forskere på Fafo: Ragnhild Steen Jensen

Eierskap i familiebedrifter – kvinners rolle