Skip to main content

  • Line Eldring og Jon Erik Dølvik

Europeisk arbeidsmobilitet: Utfordringer for de nordiske arbeidsmarkedene

  • Søkelys på arbeidslivet  | 
  • 2013
 

Eldring, L. og J.H. Friberg (2013), Europeisk arbeidsmobilitet: Utfordringer for de nordiske arbeidsmarkedene. Søkelys på arbeidslivet 30(1-2): 22-39.

Fafo-forskere