Skip to main content

  • Jon Rogstad

Fargeblinde arbeidsgivere eller (u)tilsiktet ulikhet

  • Søkelys på arbeidsmarkedet  | 
  • 1997
 
  • 14

Rogstad, J. (1997). Fargeblinde arbeidsgivere eller (u)tilsiktet ulikhet. Søkelys på arbeidsmarkedet, 14, 197-201.

Fafo-forskere