Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Fengslet i kontrollens tidsalder
Deleuzes skisse til kontrollsamfunnet som maktteoretisk utgangspunk

Sigurd Martin Nordli Oppegaard

Fengslet i kontrollens tidsalder