Skip to main content

  • Jon Rogstad

Fra sans til samling. En måned med musikk, minner og makt

 

Rogstad, J. (2003). Fra sans til samling. En måned med musikk, minner og makt. I F. Engelstad & G. Ødegård (red.), Ungdom, makt og mening. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Fafo-forskere