Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Fri bevegelse, økt fleksibilitet og den norske velferdsstaten: Arbeidslivsintegrasjon og bruk av sosiale ytelser blant arbeidsinnvandrere fra Øst- og Sentral-Europa

Jon Horgen Friberg

Tidsskrift for Velferdsforskning Vol. 18 2015

Forskere på Fafo: Jon Horgen Friberg

Prosjekt: Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring

Fri bevegelse, økt fleksibilitet og den norske velferdsstaten: Arbeidslivsintegrasjon og bruk av sosiale ytelser blant arbeidsinnvandrere fra Øst- og Sentral-Europa