Skip to main content

Beret Bråten

Gagns mennesker og gode liv. Utdanning i foreldres oppdragerstrategier

 
Forskjeller i klassen. Nye perspektiver på kjønn, klasse og etnisitet i skolen    Harriet Bjerrum Nielsen (red.)    Oslo    Universitetsforlaget

Bråten Beret. 2014. “Gagns mennesker og gode liv. Utdanning i foreldres oppdragerstrategier” i Bjerrum Nielsen Harriet (red.) Forskjeller i klassen. Nye perspektiver på kjønn, klasse og etnisitet i skolen. Oslo. Universitetsforlaget

Fafo-forskere