Skip to main content

  • Beret Bråten

Gagns mennesker og gode liv. Utdanning i foreldres oppdragerstrategier

 
  • Forskjeller i klassen. Nye perspektiver på kjønn, klasse og etnisitet i skolen    
  • Harriet Bjerrum Nielsen (red.)    
  • Oslo    
  • Universitetsforlaget

Bråten Beret. 2014. “Gagns mennesker og gode liv. Utdanning i foreldres oppdragerstrategier” i Bjerrum Nielsen Harriet (red.) Forskjeller i klassen. Nye perspektiver på kjønn, klasse og etnisitet i skolen. Oslo. Universitetsforlaget

Fafo-forskere