Skip to main content

Idunn Brekke og Jon Rogstad

Godt gift? Betydningen av ektefellens landbakgrunn for kvinnelige etterkommeres arbeidsdeltakelse

Søkelys på arbeidslivet |  2011
 
28/ 1/2
Brekke, I. & Rogstad, J. (2011). Godt gift? Betydningen av ektefellens landbakgrunn for kvinnelige etterkommeres arbeidsdeltakelse. Søkelys på arbeidslivet, 28(1/2).

Fafo-forskere