Skip to main content

Beret Bråten

’Hun oppfattes sikkert veldig som norsk’ – om betydningen av etnisk minoritetsbakgrunn når kandidater vurderes

Sosiologi i dag |  2011
 
nr.3-4/2011

Bråten Beret. 2011. ’Hun oppfattes sikkert veldig som norsk’ – om betydningen av etnisk minoritetsbakgrunn når kandidater vurderes. Sosiologi i dag, nr. 3-4/2011, 108-132.

Fafo-forskere