Skip to main content

  • Åshild Male Kalstø, Magne Bråthen og Johannes Sørbø

Hvordan går det med de som har vært arbeidssøkere i 2 år?

  • Arbeid og velferd  | 
  • 2011
 
  • nr. 1-2011

Kalstø, Å. M., Bråthen, M. & Sørbø, J. (2011). Hvordan går det med de som har vært arbeidssøkere i 2 år? Arbeid og velferd nr. 1-2011.