Skip to main content

Beret Bråten

Introduksjon i Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge

 
Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge    Beret Bråten og Cecilie Thun (red)    Akademika

Bråten Beret & Cecilie Thun. 2013. “Introduksjon” i Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge. Oslo. Akademika Forlag

Fafo-forskere