Skip to main content

  • Beret Bråten

Introduksjon i Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge

 
  • Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge    
  • Beret Bråten og Cecilie Thun (red)    
  • Akademika

Bråten Beret & Cecilie Thun. 2013. “Introduksjon” i Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge. Oslo. Akademika Forlag

Fafo-forskere