Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Farvel til normalarbeidsdagen
En studie av endring i Irland, Norge og Sverige

Heidi Nicolaisen

Tidsskrift for samfunnsforskning Vol 53, nr 1, 49-79 2012

Les mer / Download

Forskere på Fafo: Heidi Nicolaisen

Farvel til normalarbeidsdagen