Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Flere styrer – færre ansattevalgte styremedlemmer

Inger Marie Hagen

2017

Åpen tilgang / Open access

Forskningstema: Lokalt partssamarbeid

Forskere på Fafo: Inger Marie Hagen

Flere styrer – færre ansattevalgte styremedlemmer