Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Literature Review on Educational Attainment of Migrant Children in China

Huafeng Zhang

Open Journal of Social Sciences 4(7) 2016

Nettutgave JSS_2016072711551764.pdf

Forskningstema: Nye økonomier, Kina

Forskere på Fafo: Huafeng Zhang

Literature Review on Educational Attainment of Migrant Children in China