Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

’Nå er han borte’. Minoritets- og majoritetsnorske om å følge en som står nær, i siste fase av livet

Beret Bråten

Sorgens kultur, del 1: Historiske, samfundsmæssige og kulturelle perspektiver 2020

Forskere på Fafo: Beret Bråten

’Nå er han borte’. Minoritets- og majoritetsnorske om å følge en som står nær, i siste fase av livet