Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

The Management of Variable Pay in European Banking

Arrowsmith, J., Nicolaisen, H., Bechter, B. & Nonell, R.

International Journal of Human Resource Management 21(15) 2010

Sammendrag / Abstract

Forskere på Fafo: Heidi Nicolaisen

The Management of Variable Pay in European Banking