Skip to main content

Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen

– Kan du representere meg? Rekruttering av tillitsvalgte blant innvandrere i Norge

Søkelys på arbeidslivet |  2016
 
03 / 2016 (Volum 32)

Hagen, I. M. & Jensen, R. S. (2016). – Kan du representere meg? Rekruttering av tillitsvalgte blant innvandrere i Norge. Søkelys på arbeidslivet, 03 / 2016 (Volum 32).