Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

– Kan du representere meg? Rekruttering av tillitsvalgte blant innvandrere i Norge

Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen

Søkelys på arbeidslivet 03 / 2016 (Volum 32) 2016

Sammendrag / Abstract

Forskere på Fafo: Ragnhild Steen Jensen

– Kan du representere meg? Rekruttering av tillitsvalgte blant innvandrere i Norge