Skip to main content

  • Anna Hagen

Kompetanseutvikling i fagopplæringen

 
Hagen, A. (2007). Kompetanseutvikling i fagopplæringen. I Utdanning 2007 – muligheter, mål og mestring (s. 140-154). Statistisk sentralbyrå.

Fafo-forskere