Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Kvinneledede bedrifter – Gjør det noen forskjell for bedrifters familievennlighet?

Ragnhild Steen Jensen og Pål Schøne

Sosiologisk tidsskrift 3 2007

Forskere på Fafo: Ragnhild Steen Jensen

Kvinneledede bedrifter – Gjør det noen forskjell for bedrifters familievennlighet?