Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Kvinners eierskap – kjennetegn og motivasjon

Ragnhild Steen Jensen

Søkelys på arbeidslivet, 1 2007

Forskere på Fafo: Ragnhild Steen Jensen

Kvinners eierskap – kjennetegn og motivasjon