Skip to main content

Ragnhild Steen Jensen

Likelønn og kjønn: gamle tema, nye spørsmål

Søkelys på arbeidsmarkedet |  2006
 
1

Jensen, R. S. (2006). Likelønn og kjønn: gamle tema, nye spørsmål. Søkelys på arbeidsmarkedet, 1/2006.